برخی شنیده ها حاکی از روند انتخاب کابینه دولت سیزدهم با تیمی متشکل از وزیران فعلی و سابق و همچنین چهره های سیاسی اصولگرا، اصلاح‌طلب و اعتدال‌گرا است.